Olga Chernysheva/ Olga Chernysheva

Russian Federation 1962

Photography, Drawing

www.olgachernysheva.ru

Olga Chernysheva
Olga Chernysheva
Female
Russian Federation
1962

Olga Chernysheva is a contemporary artist based in Moscow. Her body of work spans film, photography, drawing and object-based mediums.