Demian Schopf - Diablo, 2010 (detail)

Demian Schopf

Conceptual Art