Elaine de Kooning - photo by Rudolph Burckhardt (detail), 1960

Elaine de Kooning / Elaine Marie Fried

Abstract Expressionism, Figurative Expressionism