Luigi Spazzapan - Komposizione n. 03 (detail)

Luigi Spazzapan