Thomas Ruff - portrait - photo via davidzwirnerbooks

Thomas Ruff