Tsuguharu Foujita in his studio

Tsuguharu Foujita / Léonard Tsugouharu Foujita

Prints, Painting