Turi Simeti 4

Turi Simeti

Monochrome painting, Zero Movement