Wang Ai - Space mountain, 2014 (detail)

Wang Ai

Painting