Zhang Wei - Untitled - Gray Palazzo (detail), photo via christies com

Zhang Wei