BACK TO MURALS

Odysseus Escape from Polyphemus

2015
Sicily, Italy
Aec Interesni Kazki - Odysseus Escape from Polyphemus, Catania, Sicily, Italy, 2015, photo credits of the artist
Aec Interesni Kazki – Odysseus Escape from Polyphemus, Catania, Sicily, Italy, 2015, photo credits of the artist