Alexis Diaz x Case Maclaim - Open Mind

Alexis Diaz x Case Maclaim - Open Mind - Berlin, Germany, 2015
Artists: Alexis Diaz, CASE Maclaim
Creation Year: 2015
Location: Berlin, DE
Alexis Diaz x Case Maclaim - Open Mind mural for Lollapalooza, Berlin, Germany, 2015
Alexis Diaz x Case Maclaim - Open Mind mural for Lollapalooza, Berlin, Germany, 2015

Alexis Diaz x Case Maclaim - Open Mind - Lollapalooza, Berlin, Urban Nation, 2015
Alexis Diaz x Case Maclaim - Open Mind - Lollapalooza, Berlin, Urban Nation, 2015